logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

COVID-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

Важно!

Във връзка с продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID – 19 и зачестилите случаи с положителни проби за COVID-19 през последните седмици в област Шумен, Ви уведомяваме следното:

При необходимост от издаване на служебна бележка от училището, Ви молим да уведомите класния ръководител на паралелката или да изпратите съобщение на електронната поща на училището с необходимата информация. Служебната бележка ще бъде изготвена и ще Ви бъде предоставена чрез класния ръководител.

Заявления до класния ръководител и до директора на училището за отсъствие по семейни причини можете да изтеглите от тук. В случай, че нямате възможност да изтеглите формулярите в домашни условия, молим да информирате класния ръководител, за да Ви бъдат предоставени.

Заявление до директора

Заявление до класен ръководител

Правила и мерки за намаляване на рисковете при работа в условията на COVID-19

Правила за превключване от присъствено обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година

Алгоритъм при установен случай на Covid-19 и/или позитивен тест SARS-COV2 от служител/и в СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Инструктаж на служителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

Необходими документи за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

По медицински причини, свързани с ученик:

Заявление от родител

Заявление от ученик

Декларация от родител

По медицински причини, свързани с член на семейството:

Заявление от родител

Заявление от ученик

Декларация от родител

По желание:

Заявление от родител

Декларация от родител

Заявление от ученик