logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Малко училище с голямо сърце!

СУ “Трайко Симеонов” е едно от най-новите учебни заведения в гр. Шумен. Намира се в тих квартал с удобен градски транспорт. Тук децата получават отлична подготовка от 30 преподаватели, специалисти и възпитатели. Училището разполага с удобни и добре оборудвани и подредени класни стаи, физкултурен салон,  охрана и видеонаблюдение на училищния двор. Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището на конкурентна основа с другите училища в града.

Нашата Мисия

СУ “Трайко Симеонов” е екип от ученици, родители и учители, който залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а крачка в бъдещето! Екип, който слага детето като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност и отговорно поведение към обществения живот.

Нашата Визия

Утвърждаване на СУ “Трайко Симеонов” като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база. Училище, където се формират отговорни позиции, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Залага се на творческия потенциал и критично мислене. Място, където постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Обособена е общност от родители и учители, които са отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства.

Цели на училището

  • запазване и развитие на нивото на преподаване;
  • издигане и утвърждаване престижа на училището;
  • повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
  • осигуряване на позитивна учебна среда за социално развитие на подрастващите;
  • повишаване квалификацията на учителите и утвърждаване на информационните технологии за преподаване;
  • пълноценна работа в компютърния кабинет за деца и учители;
  • участие в международни проекти и програми и тяхното реализиране на практика;
  • утвърждаване чувството за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик;
  • печелено на все по-голямо доверие сред обществеността;

" Каним Ви в образованието на утрешния ден, вкоренено в традициите ни. "

“Тайната на успеха в живота е да бъдеш готов за добрата възможност, когато тя настъпи.”
-Бенджамин Дизраели

Попитайте ни

Всички полета са задължителни