logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Профил на купувача

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“, ГРАД ШУМЕН
обявява процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от СУ „ Трайко Симеонов“, гр. Шумен, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг, по предварителна заявка, за обедно хранене за учениците от І-ви до ІV клас;
Обособена позиция № 2: Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна – „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от ПГ, І- ІV- клас.
Офертите се приемат до 12.09.2022г. в училището.

Комисията ще разгледа офертите и ще избере доставчик по двете позиции до 13.09.2022г. С избрания доставчик ще бъде сключен договор съгласно нормативната уредба на МОН и МЗ.