logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Административни услуги

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021 - 2022 година)

Процедура за признаване на завършен клас.

Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI клас включително се извършва от директора на училището, в което ученикът желае да продължи образованието си;
Признаването на завършен период или клас за класовете от VIII до IX клас включително се осъществява от експертна комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката РУО – Шумен.