logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Обществен Съвет

ПОКАНА

На 12.11.2019 г., от 17.00 часа ще се проведе родителска среща за всяка паралелка (от първи до дванадесети клас). Място на провеждане – класната стая на всеки клас.
Дневен ред:
1. Избор на Обществен съвет към СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен .

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2019 – 2022

Председател: Петранка Петрова

Членове: Юлияна Христова, представител на Община Шумен
Емне Осман,представител на родителите
Анна Славчева Борисова, представител на родителите
Петранка Енева Петрова, представител на родителите
Милена Петрова Минчева, представител на родителите
Резервни членове:
Инджихан Шабан Сюлейманова – резервен член на родителите
Бахтишан Юсни Али – резервен член на родителите
Йорданка Димитрова – резервен член на финансиращия орган – община Шумен