logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Обществен Съвет

Покана от 21.03.2023 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 19.05.2022 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 18.03.2022 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 04.01.2022 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 05.10.2021 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 28.06.2021 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 09.03.2021 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 18.01.2021 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 20.10.2020 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Покана от 08.07.2020 г. за участие в редовно заседание на Обществен съвет при СУ "Трайко Симеонов", град Шумен

Протокол от заседание на обществения съвет, във връзка с кандидатстването за иновативно училище.

Протокол от заседание на педагогическия съвет при СУ "Трайко Симеонов", относно кандидатстване за иновативно училище

ПОКАНА

На 12.11.2019 г., от 17.00 часа ще се проведе родителска среща за всяка паралелка (от първи до дванадесети клас). Място на провеждане – класната стая на всеки клас.
Дневен ред:
1. Избор на Обществен съвет към СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен .

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2019 – 2022

Председател: Петранка Петрова

Членове: Юлияна Христова, представител на Община Шумен
Емне Осман,представител на родителите
Анна Славчева Борисова, представител на родителите
Петранка Енева Петрова, представител на родителите
Милена Петрова Минчева, представител на родителите
Резервни членове:
Инджихан Шабан Сюлейманова – резервен член на родителите
Бахтишан Юсни Али – резервен член на родителите
Йорданка Димитрова – резервен член на финансиращия орган – община Шумен