logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Учебни планове

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

УЧЕБНА 2023 – 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН, УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023 – 2024 ГОДИНА

Училищните учебни планове за I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас и VII клас са разработени въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

Училищните учебни планове за VIII клас, IX клас, X клас и XII клас за учебната 2023/2024 година, са разработени въз основа на Рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 1.А КЛАС, УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 1.Б КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 2.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 2.Б КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 3.A КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 3.Б КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 4.A КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 4.Б КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 5.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 5.Б КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 6.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 7.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 8.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 9.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 10.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА 12.А КЛАС, УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА