logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Учители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Галина Сакарова, директор

Борислав Борисов, заместник-директор административно-стопанска дейност

Наталия Драганова,учител в подготвителна група

Ирена Русева, учител І-ІV клас

Ваня Сопотлиева-Иванова, учител І-ІV клас

Дияна Йорданова, старши учител І-ІV клас

Биляна Кръстева, учител І-ІV клас

Анжелина Господинова, старши учител І-ІV клас

Стиляна Иванова, старши учител І-ІV клас

Нелгюн Ахмедова, учител в група за целодневна организация на учебния ден

Кенан Бекир, учител І-ІV клас

Албена Мерджанова, логопед/ресурсен учител

Неврис Георгиева, училищен психолог

Магдалена Стоянова, старши учител по български език и литература в прогимназиален етап

Симона Георгиева, старши учител по английски език, в гимназиален етап

Мария Серафимова, старши учител по английски език и руски език

Йорданка Стоянова, старши учител по информатика и информационни технологии

Боян Кулов, старши учител по история и цивилизации

Даниела Василева, старши учител по физическо възпитание и спорт

Светослав Маджаров, учител по физическо възпитание и спорт

Сезел Ферад, учител по изобразително изкуство