logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Учители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Галина Сакарова, директор

Борислав Борисов, заместник-директор административно-стопанска дейност

Хава Кара,учител в подготвителна група

Ваня Сопотлиева-Иванова, учител І-ІV клас, класен ръководител на І А клас

Дияна Йорданова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на І Б клас

Биляна Кръстева, учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІ А клас

Анжелина Господинова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІ Б клас

Стиляна Иванова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІІ клас

Кенан Бекир, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІV клас

Ирена Атанасова, учител І-ІV клас, учебни предмети в начален етап – Английски език и Музика

Полина Николова, Логопед, учител в група за целодневна организация на учебния ден, ІІ клас

Нелгюн Ахмедова, учител в група за целодневна организация на учебния ден, І клас

Петя Асенова, ресурсен учител

Валентина Борисова-Раденкова, училищен психолог

Магдалена Стоянова, старши учител по български език и литература в прогимназиален етап, класен ръководител на VІІ клас

Симона Георгиева, старши учител по английски език, български език и литература в гимназиален етап

Мария Серафимова, старши учител по английски език и руски език, класен ръководител на VІ клас

Радосвета Попова, учител по английски език

Лена Стойчева, старши учител по математика, класен ръководител на ХІІ клас

Силвия Балабанова-Георгиева, старши учител по информатика и информационни технологии, класен ръководител на V Б клас

Йорданка Стоянова, старши учител по информатика и информационни технологии, класен ръководител на VІІІ клас

Пламена Хорохоркин, старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, класен ръководител на V А клас

Боян Кулов, старши учител по история и цивилизации, класен ръководител на ХІ клас

Христина Иванова, учител по география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, класен ръководител на ІХ клас

Даниела Василева, старши учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на Х клас

Светослав Маджаров, учител по физическо възпитание и спорт

Катерина Кайрякова, учител-лектор по технологии и предприемачество

Красимира Атанасова, Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Сезел Ферад, учител-лектор по изобразително изкуство

Красимира Кръстева, учител по музика

Образователни медиатори:

Георги Самиров, образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Айлин Мехмедова, образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Севджан Мехмед, образователен медиатор по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование“