logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Учители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Борислав Борисов, заместник-директор административно-стопанска дейност

Силвия Балабанова-Георгиева, заместник-директор учебна дейност, старши учител по математика и информатика

Йорданка Стоянова, заместник-директор учебна дейност, старши учител по математика и информатика

Росица Боянова, учител І-ІV клас, класен ръководител на І А клас

Гергана Иванова-Атанасова, учител І-ІV клас, класен ръководител на І Б клас

Дияна Йорданова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІ клас

Анжелина Марчева, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІІ клас

Стиляна Иванова, учител І-ІV клас, класен ръководител на ІV клас

Магдалена Стоянова, старши учител по български език и литература, класен ръководител на V А клас

Галина Абаджиева, учител по български език и литература, класен ръководител на V Б клас

Мария Серафимова, старши учител по английски език и руски език, класен ръководител на ХІІ клас

Симона Георгиева, старши учител по английски език, български език и литература

Лена Стойчева, старши учител по математика, класен ръководител на Х клас

Пламена Хорохоркин, старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, класен ръководител на ХІ клас

Боян Кулов, старши учител по история и цивилизации, класен ръководител на ІХ клас

Христина Иванова, учител по география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, класен ръководител на VІІ клас

Таня Делева, старши учител по музика, класен ръководител на VІ клас

Стефан Стефанов, старши учител по изобразително изкуство

Даниела Василева, старши учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на VІІІ клас

Иванка Петрова, училищен психолог

Юлият Андонов, ресурсен учител

Румяна Петрова-Жечева, ресурсен учител

Учители целодневна организация

Жулияна Кръстева, Група І-ІІ клас

Атанаска Русева, Група ІІІ-ІV клас

Гинка Петрова, Група V клас

Красимира Атанасова, Група VІ-VІІ клас