logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Седмично разписание

Разсписание на часовете, втори учебен срок, учебна 2018-2019 година

Дневно разписание на училището - Начало и край на учебния ден в Средно училище „Трайко Симеонов“, град Шумен
през II срок на учебната 2018/2019 година, както следва:

НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 8,00 ЧАСА,
КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 16,30 ЧАСА.

Почивките между учебните часове (междучасията) в училището през II срок на учебната 2018/2019 г. да са с продължителност, както следва:

Начален етап:
След 1-вия учебен час – 30 минути (голямо междучасие)
25 минути (голямо междучасие) за І, ІІ клас

ІІІ, ІV клас
След 2-рия учебен час – 20 минути;
15 минути за І, ІІ клас
ІІІ, ІV клас
След 3-тия учебен час – 20 минути;
15 минути за І, ІІ клас
ІІІ, ІV клас
След 4-тия учебен час 20 минути
15 минути І, ІІ клас
ІІІ, ІV клас
След 5-тия учебен час 5 минути ІІІ, ІV клас

Прогимназиален и гимназиален етап След 1-вия учебен час 30 минути (голямо междучасие) V – ХІІ клас
След 2-рия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 3-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 4-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 5-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 6-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас