logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Днес, 24 ЮНИ 2021 , учениците от клуб „Млад графичен дизайнер“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. проектираха, оформиха и отпечатаха своите проекти за меню.

Днес, 8 март 2021 , учениците от клуб „Млад графичен дизайнер“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. се трудиха, за да изработят подарък – изненада, с който да зарадват своите майки за грижите, подкрепата и безусловната любов. Те изработиха уникални календари.
Честит празник, скъпи майки!
Честит да бъде празникът и на всички баби!

Бъдете здрави и щастливи, радост да грее в очите ви, гордост да има в душите ви, затова, че сте отгледали и възпитали добри деца, защото всички те са удивително различни и прекрасни, уникални и неповторими.