logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Проекти и национални програми

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Национални програми 2022

Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

Отчитайки желанията на учениците, за учебната 2022 – 2023 година в СУ “Трайко Симеонов”, град Шумен ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1 „Изкуства“:

 • Вокална група
 • Театрална група
 • Модул 2 „Спорт“:

 • Отбор по волейбол
 • Отбор по баскетбол
 • Във връзка с изпълнение на дейностите по националната програма търсим следните специалисти:

 • Вокален педагог, ръководител на вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен.
 • Ръководител на група за театрално изкуство.
 • Треньор по волейбол
 • Треньор по баскетбол
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

  Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".

  НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

  НП „Изграждане на училищна STEM среда“

  Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“:
  Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“
  Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“