logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

logo

Свободни места към 02.08.2022 г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

СУ „Трайко Симеонов“ обявява 9 свободни места.

Уведомяваме Ви, че можете да запишете детето си на място в училище, чрез подаване на заявление по образец.

Работно време: 08.00 – 17.30 часа

Заповядайте!

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА

1. За учебната 2022 – 2023 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в три паралелки, общо 66 ученици, при целодневна организация на учебния ден. На основание чл. 61 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на паралелките се определя на 3 (три), а броят на учениците, съгласно норматива за максимален брой, на общо 66 (шестдесет и шест) ученици. Изключение от посочения брой се допуска, като броят на учениците в паралелката може да бъде завишен до двама ученици, на основание чл. 61, ал. 4, т. 1 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

за учениците от начален етап – от І до ІV клас, след писмено заявено желание от родителя.

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение №1 – Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

Приложение №2 – Заявление за записване

Приложение № 3-7 – Описание на прилежащия район

Приложение №4 – График на дейностите

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ШУМЕН