logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Олимпиади и състезания

ВАЖНО

Протоколи от Национално състезание по БДП за учебноата 2022/2023 година:

Протокол, общински кръг

Протокол, областен кръг

ВАЖНО

Предложените за допускане до националния кръг на олимпиадата по гражданско образование ученически проекти:

Проект „Добротворчески акции за развитие“

Проект „Горски графити 2022“

ВАЖНО

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

1. Дата – 17.03.2022 г.

2. Начален час – 15.00 часа

3. Място за провеждане на областен кръг на ученическата олимпиада по гражданско образование: публично представяне на проектите – заседателна зала, работно място на областната комисия за проверка и оценка – заседателна зала в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен.

Съгласно утвърдените със заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД09-747 от 25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248 от 14.06.2021 на министъра на образованието и науката графици за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2021 – 2022 година, областният кръг на олимпиадата по гражданско образование следва да се проведе на 17.03.2022 г. (четвъртък).
За участие в областния кръг се допускат класираните ученици от общинския кръг на олипиадата. На областния кръг се оценяват проектите, допуснати от общинския кръг. Защитата на проектите може да е публична. Времетраене на защитата на проекта пред комисия е до 15 минути: 10 минути за представяне на проекта от автора и 5 минути за отговаряне на въпроси, поставени от членове на областната комисия. Областната комисия оценява участниците в областния кръг съгласно критериите за оценяване, създадени от Националната комисия.