logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

НП „Изграждане на училищна STEM среда“

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: STEM ЦЕНТРОВЕТЕ В УЧИЛИЩАТА СА НОВ МОДЕЛ НА УЧЕНЕ

Нашият Оптимум прайс

Makerspace – едно различно учебно пространство, където учениците имат възможност да разгърнат своето въображение и умения. Makerspace е работно пространство за сътрудничество, в което могат да се използват както високотехнологични, така и обикновени аналогови или механични инструменти. Нарекохме го „P.IT – Power IT“ – да дадем скорост на ИТ в учебния процес. Пространството Makerspace разполага с разнообразно оборудване за практическа работа и производство, включително 3D принтер.
Една класна стая е преобразувана в Makerspace работилница чрез създаването на обособени пространства за учене, „правене“ на дигитални технологии, „обучение чрез опит“, „учене чрез правене“, “учене чрез игра”. Това място ще провокира интереса на широк кръг деца към творческата дейност и създаването на решения (комбинация на продукти, направени ръчно или дигитални продукти). Дейностите ще са насочени към решаването на проблеми от реалния живот: Природното разнообразие; Човекът и здравословният начин на живот; Национално и културно наследство; Моделиране и измерване; Професии, конструкции и модели като (но не ограничени до) за решаване на екологични проблеми, създаване на прототипи с 3D принтер. Помещението, в което е разположена работилницата е с площ 54 кв.м., с прилежащо помещение с площ 24.кв. м., предвидено за екипна работа на педагогическите специалисти. Намира се на втория етаж, южно крило, няма течове и влага по тавани, стени и фасади. Мерките по пожарна безопасност са съгласно действащата нормативна уредба. Пространството се организира в четири зони: дигитална зона; зона за „учене чрез правене“, която съдържа конструктори, инструменти, техника и материали за различните експерименти; зона за игра и почивка, екологична зона – кътове със зеленина, която освен че осигурява подходяща влажност на помещението, но и възпитава отговорно поведение към природата. Дигиталната зона включва: фронтално пространство за учителя (интерактивен дисплей за преподаване и презентиране); крайни устройства за учениците, работна станция и 3D принтер (обща сума 35 000 лв). Зоната за игра и почивка ще бъде обоудвана с въжета за висене, стена за катерене, пуф мебели за почивка (обща сума 10 000лв.). Зоната за „учене чрез правене“ съдържа комплекти по роботика и друго технологично оборудване, необходимо за провеждането на практическа и експериментална дейност в областта на природните науки, инженерството, електрониката, роботиката, кодирането и математиката (обща стойност 10 000 лв.). Екологичната зона ще бъде изградена със собствени средства.
В „работилницата“ ще се съчетава присъствено и дистанционно обучение, фокусирано върху практическото приложение на научни принципи и теории. Не се предвижда подмяна на подови настилки, прозорци и врати (училището е след основен ремонт по последни европейски стандарти.
Реализирането на учебното съдържание по математика, компютърни и природни науки е най-ефективно, когато се осъществява чрез изследователски подходи в обучението, предоставяне на възможности за проучване, изследване, придобиване и общуване на различни форми на знания и опит. Вдъхновяващо за децата е да бъдат насърчавани да участват в експерименти, да споделят идеите си, участвайки в групови проекти. Активното участие в обучението чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи, залегнали във всеки урок. Целта на образователната програма е да разшири въображението, преживяванията на учениците и способността за учене, в сътрудничество с другите, чрез игра, движение и опознавателна и практическа работа. След достигане на приемлив дизайн, децата, като истински изобретатели изготвят аргументирана защита за избора си на решение. Възможността да обяснят етапите през които са достигнали до финалното решение, позволява на детето да трансформира знанието в разбиране, а практическата разработка и нейната оценка водят до приложение на знанията, изграждане на способности за анализ и синтез. В процеса на обучение ще бъдат зададени следните проекти: „Математика в ежедневието“; Как алгоритмите могат да бъдат създадени, тествани и подобрени „Ментална аритметика“; „Дигитална обработка на видео изображения“, „Моята позитивна новина, с която променям света“ ; „Моят бизнес в полза на образованието”; „Дългият път на хляба“; „Обичам и пазя природата“; „Тайният скрин на баба“; „Градовете на бъдещето“; Проект „Как да намалим въздействието на училището и семействата ни върху околната среда“; „Живот под водата“; „Моят квартал“ – проект по математика. Учебното съдържание ще се надгражда и обогатява, благодарение на множеството видове образователни инструменти, налични в обучителната платформа (софтуерни инструменти, образователни платформи, облачни пространства и др.), както и разработени нови. Идеята на този проект е училището да изпълни основната си задача, а именно да насърчи всеки ученик да открие и изяви собствената си уникалност, да се себеутвърди в училищната общност, а на по-късен етап и в живота на обществото.