logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТИ, КОНЦЕРТИ И ДР., УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ