logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС, УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Информация за дейностите по приемане на ученици в 5 клас, за учебната 2020/2021 година.

За учебната 2020-2021 се осъществява прием на ученици в пети клас, в две паралелки с общо 52 ученици.

График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година.

1. Подаване на заявления за записване: от 18.06.2020 г. до 10.07.2020 г.
2. Обявяване на списъците на записаните ученици в пети клас и свободните места: 14.07.2020 г.
3. Попълване на свободните места: до 15.09.2020 г.

Необходими документи при записване


1) Заявление за записване по образец на СУ „Трайко Симеонов“(Приложение № 1);
3) Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;
4) Оригинал на удостоверение за завършен IV клас.

Свободни места, след приключване на първи етап на записване, в паралелки пети клас, към 14.07.2020 г. – 21