logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Графици

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

График за контролни и класни работи през втори учебен срок на учебната 2020 - 2021 година

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
на учителите по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на допълнително обучение, по отделни учебни предмети, с ученици от ІV, VІІ и ХІІ клас, през втори учебен срок на учебната 2020 - 2021 година

Приемно време на педагогическите специалисти от СУ "Трайко Симеонов", град Шумен, за сътрудничество и взаимодействие с родителите, през ІІ учебен срок на учебната 2020 - 2021 година

График за дежурство на педагогическите специалисти, считано от 17.02.2021 г., учебна 2020/2021 година

График за провеждане на изпити за промяна на оценка – поправителни изпити за учениците от V, VI и IX клас през втора редовна сесия, учебна 2019/2020 г.

График за консултиране на родители и ученици, втори учебен срок, учебна 2019 - 2020 година

График за консултации на учениците по учебни предмети, втори учебен срок на учебната 2019-2020 година

График за контролни и класни работи, II учебен срок 2019-2020 учебна година

График за провеждане на допълнителна работа с учениците от ІV клас, VІІ клас, X клас и ХІІ клас през втори срок, 2019 - 2020 учебна година

Приемно време на учителите за сътрудничество и взаимодействие с родителите през втори учебен срок на учебната 2019-2020 година

График за допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език и литература, включително и ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин, с цел превенция на обучителни трудности