logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС, УЧЕБНА 2021 – 2022 ГОДИНА

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

След завършен VII клас

 

N Вид дейност Срок
1. Обявяване на резултатите от НВО  

до 28.06.2021 г.

2. Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 02.07.2021 г.
3. Провеждане на тестове по:

• български език и литература

• математика

16.06.2021 г.

18.06.2021 г.

4.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

• изобразително изкуство

• музика

• спорт

21.06.2021 г.

22.06.2021 г.

23-24.06.2021 г. вкл.

6.
7. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.

Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

05-07.07.2021 г. вкл.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 г. вкл.
9. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г. вкл.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г. вкл.
11. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г. вкл.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след

втори етап на класиране

23.07.2021 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26.07.-27.07.2021 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

до 29.07.2021 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след

трети етап на класиране

02.08.2021 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора до 10.09.2021 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2021 г. вкл.