logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Родители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

СВОБОДНИ МЕСТА

На основание чл. 104, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен

ОБЯВЯВА

свободни места за ученици

към 23.06.2021 г.

I клас – 6 свободни места

II клас – 10 свободни места

III клас – 10 свободни места

IV клас – 0 свободни места

VI клас – 14 свободни места

VII клас – 0 свободни места

IX клас, специалност „ Спортно-туристическа дейност“, професия „Помощншк-инструктор по спортно-туристическа дейност“ – 9 свободни места

X клас, специалност „ Спортно-туристическа дейност“, професия „Помощншк-инструктор по спортно-туристическа дейност“ – 6 свободни места

X клас, профил „Физическо възпитание и спорт“ – 7 свободни места

XI клас, профил „Физическо възпитание и спорт“ – 7 свободни места

XII клас, профил „Физическо възпитание и спорт“ – 11 свободни места

ПОКАНА

На 12.11.2019 г., от 17.00 часа ще се проведе родителска среща за всяка паралелка (от първи до дванадесети клас). Място на провеждане – класната стая на всеки клас.
Дневен ред:
1. Избор на Обществен съвет към СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен .