logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Зрелостници

За всички завършващи

График за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2019 година:

сесия май-юни

21 май 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
23 май 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
в периода от 28 до 31 май 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
от 5 до 18 март 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
до 17 май 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 17 май 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
до 13 юни 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/
сесия август-септември

28 август 2019 г., от 8.00 часа – ДЗИ по Български език и литература
29 август 2019 г., от 8.00 часа – Втори ДЗИ
в периода от 30 август до 4 септември 2019 г. – ДЗИ по желание на ученика
от 1 до 12 юли 2019 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
до 23 август 2019 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 23 август 2019 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
до 10 септември 2019 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/
Допълнителна информация и материали
Допълнително за Държавни зрелостни изпити 2019:
Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Рейтингова система на висшите училища в България е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg/

Наредба № 3 от 17 май 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Информация тук
Изпитни материали