logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Зрелостници

За всички завършващи

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:
Сесия май-юни
• Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. -01 юни 2018 г.
Сесия август-септември
• Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.
• Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.
• Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017-2018 година
Сесия май – юни

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 05.03.2018 Г.-16.03.2018 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 19.03.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2018 г.
Оценяване на изпитните работи 25.05.2018 г.-08.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.06.2018 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование 22.06.2018 г.

Сесия август – септември
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 02.07.2018 г.-13.07.2018 г.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 16.07.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 23.08.2018 г.
Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ до 24.08.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 24.08.2018 г.
Оценяване на изпитните работи 29.08.2018 г.-07.09.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2018 г.

Допълнителна информация и материали