logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Външно оценяване

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

IV клас
Български език и литература 27 май 2021 г. 10:00 часа
Математика 28 май 2021 г. 10:00 часа

VII клас
Български език и литература 16 юни 2021 г. 09:00 часа
Математика 18 юни 2021 г. 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г. 09:00 часа

X клас
Български език и литература 16 юни 2021 г. 08:00 часа
Математика 18 юни 2021 г. 08:00 часа
Чужд език
(по желание на ученика) 17 юни 2021 г. 08:00 часа
Оценяване на дигиталните компетентности
(по желание на ученика) 11-15 юни 2020 г. 08:00 часа

Заповед РД 09-2121 от 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2020/2021 година

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ