logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

За учебната 2020/2021 година в І клас ще бъдат приети 44 ученици, разпределени в 2 паралелки:

• 1 паралелка с разширена подготовка по английски език и компютърно моделиране

• 1 паралелка с разширена подготовка по хореография

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

за учениците от начален етап – от І до ІV клас, след писмено заявено желание от родителя.

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен

Приложение №1 – Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

Приложение №2 – Заявление за записване

Приложение № 3-7 – Описание на прилежащия район

Приложение №4 – График на дейностите

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ШУМЕН