logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием в VIII клас

Необходими документи при записване:
1. Заявление до директора на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученикаУтвърден държавен план-прием за учебната 2019 – 2020 година