logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Класиране в VIII клас

СПИСЪК
С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В VIII  КЛАС
СЛЕД ПОЛОЖЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПАРАЛЕЛКА  –  ПРОФИЛ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

№ по ред вид на парарелката Входящ № бал
брой точки
пълно наименование на училището, което го е издало
1 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700665 314 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
2 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 270650 291 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
3 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700654 289 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
4 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700663 286 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
5 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700658 282,5 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
6 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700651 277 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
7 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700659 249 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
8 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700655 242,5 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
9 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700409 234 Основно училище „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен
10 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700664 232 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
11 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700652 223 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
12 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700656 218 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
13 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700661 216 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
14 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700669 198 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
15 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700412 198 Основно училище „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен
16 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700411 180 Основно училище „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен
17 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700667 177 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
18 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700649 176 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
19 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700668 173 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
20 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700670 156 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
21 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700662 151 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
22 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700660 148 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
23 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700666 142 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен
24 Профил „Физическо възпитание и спорт“ 2700653 130 Средно училище „Трайко Симеонов“ – Шумен

ГАЛИНА САКАРОВА
директор на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен