logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием в VIII клас

Необходими документи при записване:
1. Заявление до директора на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика


СПИСЪК
С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В VIII  КЛАС
СЛЕД ПОЛОЖЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПАРАЛЕЛКА  –  ПРОФИЛ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“